Offerynnau

Mae gennym ein cyflenwr offerynnau cerddorol ymroddedig ein hunain: Ev-entz.

Gall Ev-entz gynnig:

  • Amrywiaeth lawn o offerynnau o safon a gyflenwir gan gerddorion, ar gyfer cerddorion
  • Pob offeryn wedi’i ddewis yn arbennig am ddibynadwyedd eu hansawdd a'u gwerth eithriadol
  • Cyngor arbenigol gan ein tîm o gerddorion ac athrawon proffesiynol
  • Ystod lawn o offerynnau myfyrwyr ac offerynnau uwchraddio
  • Pob offeryn yn cael ei wirio a’i brofi cyn i chi ei dderbyn
  • Gwasanaeth ôl-werthu llawn
  • Danfon lleol am ddim

Mae rhagor o fanylion ar gael o ev-entz.co.uk

N.B. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r cynllun hwn er mwyn cofrestru'ch plentyn ar gyfer gwersi.

woodwind

Chwyth­brennau

strings

Llinynnau a gitâr

piano

Piano

drums

Drymiau

voice

Llais

brass

Pres