Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro

Datblygu cerddorion ifanc

Gwasanaeth cerddoriaeth annibynnol cyntaf Cymru

Cyflenwi hyfforddiant cerdd ar draws De Cymru ers 1993.

video1

play

Gadewch i ni Wneud Cerddoriaeth

Ydych chi erioed wedi meddwl am ddysgu offeryn cerdd? Ydych chi erioed wedi meddwl pa gyfleoedd a sgiliau y bydd hyn yn eu datblygu?

Mae'r fideo hon gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a'r Fro yn ateb rhai o'r cwestiynau hyn, a gobeithio'n annog mwy o bobl ifanc i ddechrau chwarae offeryn cerdd a mwynhau'r daith gerddorol.

Gweld mwy o fideos

Ynglŷn â Ni

Sefydlwyd CAVMS ym 1993 gan John Leach, a daeth yn gwmni cyfyngedig yn 2002. Yn 2012 ymddeolodd John o'r tîm rheoli a chymerwyd y Cwmni drosodd gan David Miller a John Murray. Mae CAVMS bellach yn cyflwyno hyfforddiant cerdd o safon mewn dros 80 o ysgolion, gan ddysgu dros 2000 o fyfyrwyr bob wythnos.

Y Tîm

Dewisir tîm CAVMS i gyd am eu gallu i ennyn brwdfrydedd y dysgwr iau a rhoi cyfle iddynt ddysgu a pherfformio. Mae gan bob cerddor gliriad D.B.S. (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) llawn, Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a Hyfforddiant Diogelu Plant a achredir yn rheolaidd, ynghyd â hyfforddiant rheolaidd mewn gwasanaeth ar dechnegau arholi, methodoleg addysgu gyfredol ac unrhyw fateron perthnasol eraill.

Ffrwd Twitter

Ymrestrwch Nawr