Fideos

Cymerwch gip ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud yma yn CAVMS.

Yma gallwch weld ein pobl ifanc yn chwarae, perfformio a siarad am yr hyn y mae cerddoriaeth yn ei olygu iddyn nhw. Yn ein fideos newydd ‘Dysgu Chwarae’, mae tîm CAVMS yn eich cyflwyno i’r llu o offerynnau sydd ar gael i’w dysgu yn yr ysgol

video1

play

Gadewch i ni Wneud Cerddoriaeth

Ydych chi erioed wedi meddwl am ddysgu offeryn cerdd neu wedi meddwl tybed pa gyfleoedd a sgiliau y bydd yn eu datblygu?

Mae'r fideo hon gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a'r Fro, sy'n cynnwys cerddorion o bob rhan o Dde Cymru, yn ateb rhai o'r cwestiynau hyn a gobeithio'n annog mwy o bobl ifanc i ddechrau chwarae offeryn cerdd a mwynhau'r daith gerddorol.

trailer

Rhaglun CAVMS

Mae rhai o'n myfyrwyr yn siarad am yr hyn y mae cerddoriaeth yn ei olygu iddyn nhw

Gwylio’r fideo

play1

voice

Dysgu Chwarae - Llais

Mae tiwtor canu CAVMS, Sophie Dicks, yn ein cyflwyno i'r amrywiaeth eang o gerddoriaeth sy'n agored i chi pan ydych chi'n cael gwersi Canu.

Gwylio’r fideo

play2

drums

Dysgu Chwarae - Drymiau

Mae tiwtor Taro CAVMS, Harry Greenway, yn cyflwyno'r Cit Drymiau.

Gwylio’r fideo

play3

piano

Dysgu Chwarae - Piano

Mae Sheryl Kennedy, tiwtor Piano CAVMS, yn cyflwyno'r Piano.

Gwylio’r fideo

play4

strings

Dysgu Chwarae - Llinynnau

Mae tiwtor Llinynnau CAVMS, Sophie Jowett, yn cyflwyno offerynnau’r teulu Llinynnau.

Gwylio’r fideo

play5

woodwind

Dysgu Chwarae - Chwythbrennau

Mae tiwtor chwythbrennau CAVMS, Megan Davies, yn cyflwyno offerynnau'r Teulu Chwythbrennau.

Gwylio’r fideo

play6

brass

Dysgu Chwarae - Pres

Mae Tiwtor Pres CAVMS, Tom Hutchinson, yn cyflwyno offerynnau'r teulu Pres.

Gwylio’r fideo

play7

guitar

Dysgu Chwarae - Gitâr

Mae Madi Jones yn rhoi cyflwyniad i'r gitâr a'r amrywiaeth enfawr o gerddoriaeth y gallwch chi ei chwarae arno.

Gwylio’r fideo

play8