Gwybodaeth ar gyfer rhieni

Rhieni

Gall dysgu offeryn cerddorol yn ifanc ddod â buddion enfawr, a bydd ein tîm o gerddorion proffesiynol gofalgar yn sicrhau y bydd eich plentyn yn cyflawni ei lawn botensial wrth gael ei addysgu gan CAVMS.

Costau gwersi yw:

10 munud £6.00 (weithiau'n cael eu rhannu e.e. 2 yn rhannu 20 munud)

15 munud £9.00

20 munud £12.00

30 munud £18.00

Dim ond ar gyfer y dechreuwr llwyr yr ydym yn argymell y wers 10 munud, a dim ond am un tymor oherwydd nad yw'n ddigon o amser i wneud cynnydd go iawn.

Telerau ac Amodau

Fe'ch anfonebir am wersi yn ystod wythnosau cyntaf y tymor a rhaid talu ar yr adeg honno.

Bydd gwersi’n parhau nes eu bod wedi'u canslo'n ysgrifenedig cyn i'r tymor ddechrau.

Os bydd gwersi’n cael eu canslo ar ôl i dymor ddechrau, a'r amserlen wedi'i gosod, bydd y tymor llawn yn daladwy. Ni ellir ad-dalu gwersi a gollwyd heb unrhyw fai ar CAVMS (e.e. Gwyliau teulu, cau ysgol yn annisgwyl, teithiau ysgol neu absenoldeb) - fodd bynnag, rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud iawn ac ad-drefnu lle bydd hynny'n bosibl.

video3

play

Ysgol Gyfun Y Bont Faen

Mae'r pennaeth, Debra Thomas, yn siarad am yr hyn mae cerddoriaeth yn ei olygu i Ysgol Gyfun Y Bont Faen, ac iddi hi yn bersonol.

Gweld rhagor o fideos

pic5

pic6